Menu

Thoreau

Water Concept

Thoreau to szwedzka koncepcja wytwarzanej na miejscu wody z przeznaczeniem do spożycia w restauracjach, hotelach, obiektach konferencyjnych i miejscach pracy. Nasze rozwiązania, których przedmiotem jest woda, dają Ci produkt estetyczny i atrakcyjny, a jednocześnie ekonomiczny i zgodny ze współczesnymi ekologicznymi trendami.

Nieprzerwanie pracujemy nad rozwojem koncepcji, dzięki której jako klient masz dostęp do najbardziej innowacyjnych i najinteligentniejszych produktów, a jednocześnie do najlepszych warunków i serwisu na rynku. Zapraszamy!

Zobacz nasze rozwiązania i propozycje

Spojrz, jak przebiega proces przeistaczania wody z kranu na wodę Thoreau!

  • Cowbonga AB
  • Östergatan 11 D
  • SE-239 40 Falsterbo
  • Sweden
  • T +46 70 55 67 150
  • anna@thoreau.pl